پس از دریافت سفارش به مدت ۷ روز به هر دلیلی می توانید سفارش خود را تعویض نمایید.

چنانچه سفارش دریافت شده دارای ایراد فیزیکی باشد هزینه ارسال سفارش به دفتر ما رایگان می باشد.در غیر این صورت هزینه ارسال با شما مشتری گرامی می باشد.